Osmanlı Tarihi / Dârülaceze / Osmanlı Saray Cildi

II. Abdülhamid Han'ın Yaptırdığı Hayır Kurumlarından Dârülaceze, Ehâsin-i Müessesât-ı Hayriyye-i Hazret-i ilâfetpenâhîden DÂRÜ´L-ACEZE. Mihran Matbaası, İstanbul 1324.

Varak baskı ve Osmanlı Devlet armalı mükemmel kondisyonda Osmanlı Saray Cildinde..

İlk sayfası renkli, resimli, 101 sayfa (pages) 20x29 cm..