Autographed book

Mimar Koca Sinan, Afet İnan. 1. Baskı, Ankara Güzel Sanatlar Matbaası 1956. Prof. Dr. Afet İnan'dan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kitaplığına İmzalı ve İthaflı.