Autographed book

Süt, Cahit Külebi. 1. Baskı, Hisar Yayınları 1965. Cahit Külebi'den yazar ve edebiyat tarihçisi Tahir Alangu'ya İmzalı ve İthaflı.