Sultan II. Abdülhamit devrinde, Gureba Hastanesinin bağları içerisinde askeri mülki erkan, yönetici ve hariciye memurları için yapılan köşk. Altında osmanlıca olarak ''cManastır bahçesi haricine yaptırılan bahçenin üst tarafına vaki olup, Gurebaya mahsus Hamidiye Hastanesinin malı bulunan bağların askeri ve mülki erkan ile konsoloslukların ikameti için inşa ettirilmiş ve iş bu cülus-u hümayun esnasında resmedilen köşkün memleket tarafından görünüşü'' yazmaktadır. Albümin kâğıt. Dönem paspartusunda 36x23 cm

Starting Bid: 1,000 TL