islamic history

Sahâifü'l-Ahbâr - Müneccimbaşı Tarihi - 2. CİLT. Yazar: Müneccimbaşı Dede Derviş Ahmet - Çeviren: Ahmed Nedim - İstanbul, H. 1285- M.1869 - Matbaa-i Amire, Sayfa. 5+722 - ÖZEGE: 17289 - Komple deri, hurufatlı orijinal cildinde. Çok nadir.

Starting Bid: 4,000 TL