Selanik ( Salonique ) Şamlı'da Fransız Askeri Hastanesi