Selanik ( Salonique ) Vardar köprüsü yakınında antik mezar höyüğü ,Yahudi edt. ALBERT J.BARZILAI