Education History

Mekteb-i Harbiyye muallimlerine mahsus, ders notları, ders programları, öğrenci istatistik cetvelleri içerikleri bulunan, kullanılmamış not defteri.