Education History

Osmanlıca "Türkiye Cumhuriyeti Muallimler Birliği" Simav şubesi hüviyet [kimlik] varakası, Nihad Bey'e ait. Çok Temiz Kondisyon, 8x12 cm