Railway History / Empty ID

Chemins de Fer Ottomans d'Anatolie ( C.F.O.A ) Anadolu Osmanlı Demiryolları kimlik cüzdanı (içi boş) çok temiz. Sultan Abdülaziz'in isteği üzerine kurulan CFOA İstanbul'daki en yoğun iki demiryolu şirketinden biriydi. CFOA'nın inşa ettiği ve işlettiği Anadolu Demiryolları, Konya'da Bağdat Demiryolu ile birleşmekteydi ve böylece İstanbul'dan Bağdat'a raylı taşımacılık yapılması mümkündü.