El işçiliği paspartusunda, sağda ve solda küçük portre fotoğraflarının yer aldığı, bir osmanlı mirliva, elinde kılıcı ile. Nadir, paspartu 20x24 cm, küçük fotoğraflar 2x3 cm. Arka kısmı osmanlıca bir gazete ile desteklenmiş.