Tıp Tarihi / Resneli Niyazi Bey

II. Meşrutiyet’in ilanına yol açan ayaklanmanın lideri Resneli Niyazi Bey ve Paşalar, Haydarpaşa Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane öğrencileri ile birlikte, 29x23 cm büyük boy çok nadir fotoğraf (Large size photo)