Berat Zarfı

Dersaadet müstantik (Teftiş Kurulu) azasından, Ali Rıza Bey'e verilen (Büyükadada eczacı) Altın, İmtiyaz berat zarfı, 24x17 cm