Mithat Şükrü (Bleda) Tüm madalyaları ve nişanları ile. İttihat ve Terakki'nin kurucuları arasında yer almış ve genel sekreterliğini yapmış, Osmanlı Meclis-i Mebûsanı'nın üç döneminde Serez, Drama ve Burdur mebusluğu yapmıştır.