Armenian Rare Photographer

Photo of Rare Editor M. Leghpairian..

Fransız İşgali sürecinde Atatürk önderliğinde yapılacak olan Ankara antlaşması önceleri Türk Fransız ilişkilerini iyileştirmek üzere atılan adımlar, İstanbul. Tarihi bir belge niteliği taşıyan 23x17 cm fotoğraf.

Arkası Ermeni fotoğrafçı M. Leghpairian'ın Osmanlıca, Ermenice, Fransızca ve Rumca damgalı, çok nadir.