Sultan Abdüllhamid Han dönemi, Yaveran-ı Hazret-i Şehr-i-Yari'den yüksek rütbeli bir general tüm madalyaları ile kabin fotoğrafı 17x11 cm