Greek Script

İzmir Bakır Bezistanında Humuslu Sayim ve Mahdumları Mağazaları, Hindi Şam Beyrut ve Halep ve Humus Malları Mağazası çift dilli fatura -Rumca / Osmanlıca.