İzmir Kampı Talimatnamesi, Çadırlı Açık Hava Hayatı, Umumi Program ve talimatnamesi, Bilgi Matbaası, İzmir, 1927. Çok Temiz Kondisyon. 28s.