Aziz Atatürk'ün Manevi huzuruna, Anıtkabirdeki Ebedi İstiharatgahına, Erzincan'ın Armağanı

Atatürk'ün Erzurum kongresine giderken, Erzincan Askeri Lisesi'nin önünde otomobilden inişinde ayak bastığı Erzincan toprağının, naaşın Anıtkabire naklinden sonra 81 ilimizden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan getirilen toprakların olduğu pirinç vazolara eklenmek üzere gönderileceğine dair, ıslak imzalı teslim tutanağı. 8 Kasım 1953, 2 nüsha. Çok temiz kondisyon, nadir.