Atatürk

Atatürk smokinli portre fotoğrafı, 29 Eylül 1932. 18x24 cm