Atatürk / Afganistan Kralı Emanullah Han

Afganistan Kral ve Kraliçesinin Ankara ziyareti. Gazi Mustafa Kemal Paşa Kral Emanullah Han ve davetliler ile birlikte. Çankaya Hariciye Konağı, 1928