Tıp Tarihi

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye’de, modern ziraatın önünü açmak için öğretilmeye başlamış olan botanilk dersinde, öğrenciler ve öğretmenleri, tüm tıbbi techizatların da yer aldığı laboratuvarda birarada. 9x12 cm