Cülus-u Humayun Hazreti Hilafetpenahi

Cülus- u Humayun Hazreti Hilafetpenahi, Hicri 10 Cemaziyelevvel 1330, Sene-i mali ( Rumi ) 14 Nisan 1328, Cumartesi, Tuğra: Reşad. Çok Temiz Kondisyon.