Göğsünde ikinci dereceden Osmani nişanı bulunan Masarifat- ı Umumiye- i Askeriye Nazırı Saadeddin Paşa'nın gençlik döneminde ailesi ile çektirdiği stüdyo fotoğrafı