NAVY - Ottoman ID

Mekteb-i Bahriye öğrencisi Tophaneli Mahmud Muhtar´a ait fotoğraflı hesap ve hüviyet cüzdanı. Cüzdan içerisinde öğrencinin beden ve sağlık bilgileri, detaylı ve imzalı izin günleri dökümü, maaş ve istihkak bilgileri, ayrıntılı not dökümleri, ahlaki durumuna ilişkin değerlendirmeler mevcuttur. 1340-1341, 10x15 cm