Education History

Mektebi Rüştiyeyi askeriye şakirdanına mahsus talimatname ve aferin kayıtları, H.1315. Nadir.