1937 Trakya Ordu Manevrası, Kolordu Hareket Emirlerini detaylandıran açıklamalar ile beraber, 17 Ağustos 1937 Sabah Durumu Krokisi (49x55 cm) ve Mavi 2. Ordunun Kuruluş şeması, ordunun kumandanları ve taburların dizilimi (29,5x24,5 cm) dökümanlarını bir arada ihtiva eden kitapçık, çok temiz kondisyon, nadir. 15x22,5 cm