Osmanlı Şehremaneti Umumi Maaş Cüzdanı

Osmanlı Şehremaneti (belediyesi) umumi maaş cüzdanı, İstanbul, 1325. 10 kupon mevcut, 13x18 cm