Süleyman Nazif - İbnülemin Mahmut Kemal İnal - Abdülhak Hamid Tarhan / El yazısı, İmzalı

Arz-ı Hürmetkaranemdir, Mahmut Kemal beyefendi birader azizimiz hakkındaki himmet-i meşkureleri, istikbal-i güfran nisyana düşürmekten hiyanet edeceği için, bir cihad-ı fazilettir. Nev-i zatına muhasser ve il ve kamali aleme şamil bu edibi muhterem hakkındaki inkar ve hiyanetimde zat-ı aliyleriyle mülakat ve müzakere icab eder... Emirname-i samileminin melfufi mektubi Abdülhak Hamid beyefendiye isal ettim efendim. Süleyman Nazif. Mükemmel İçerik. El yazısı İmzalı. Mektup.