Autographed book

Akşam Şarkıları, Haşim Nezihi. Şirketi Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1934.

''…ve şükranla pek naciz bir ifadesi olacak olan bu küçük eseri, aziz ve muhterem dostum, şair ve mütefekkir Doktor Necati Beyefendi'ye saygılarımla, 01.08.1943'' yazılı osmanlıca ithaflı ve imzalı. Eksiksiz, temiz kondisyondadır.