Sırr-ı Kur'an - First Volume

Muhammed b. Ömer Fahreddin-i Razî, Sırr-ı Kur’an, mütercimi: Sırrı-i Giridi (Giritli Sırrı Paşa, 19. yüzyılda çeşitli Osmanlı vilayetlerinde valilik yapmış olan bir devlet adamı, yazar ve şairdir) İstanbul, Şirket-i Mürettibiye, 1302 [1885]. 316 sayfa, 22,5x15,5 cm

Osmanlı Devlet Armalı, tuğralı, ay yıldızlı ve desenli şık yeşil cildindedir. Tefsir-i Kebir’den Fatiha suresi çevirisidir.