Üzerinde Osmanlıca damga bulunan çok iyi durumda sefer tası