1899 Byzantine Constantinople - The Walls of the City and Adjoining historical sites by VAN MILLINGEN, ALEXANDER, London: John Murray, [1], 361 sayfa (pages) Resimli, kitabın başında 1 harita ve 74 adet bazısı katlır levha ve metin içinde birçok numarasız resim, 24 x 16 cm. çok iyi durumda nadir kitap.Bizans İstanbul'u ve surları ve birbirine bitişik tarihsel yerler.

Ünlü Bizans uzmanı Alexander van Millingen (1840-1915) İstanbul’un tanınmış hekimlerinden Julius van Millingen’in oğludur. Babası, Lord Byron’un etkisiyle Yunan bağımsızlık hareketine katılmış II. Mahmud döneminin çalkantılı ortamında Bab-ı Ali reformlarıyla filizlenen Balkan millliyetçiliğinin, Osmanlı siyasi hayatının temel figürlerinden birisi olmuştur. Alexander van Millingen, 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’daki kültürel etkinlikleriyle hem Avrupalı köklerini imparatorluk başkentinin uygarlık katmanları arasında arayan, hem de modernleşme çağında geçirdiği sarsıcı dönüşümlerle geleneksel özünden hızla uzaklaşan Osmanlı hayat tarzına tutkuyla bağlanmış, Batılı aydın tipinin çarpıcı bir portresini sunmuştur. Alexander van Millingen aile mirası olan zengin bir kültür ortamına yetişmiştir. Osmanlı topraklarına tarihsel gecikmişliğin verdiği büyük bir hızla giren Protestan kültürü ve babasından devraldığı antik kitâbe bilgisi, onun yürüyeceği yolu daha gençlik yıllarında şekillendirmişti. Millingen eğitimine Malta’daki Protestan Koleji’nde başladı. İngiltere’de tarih, teoloji ve klasik filoloji eğitimi aldı. Bu dönemde Blair Lodge Academy ve yüksek öğrenimini tamamladığı Edinburgh Üniversitesi ona gelecekteki hayatı için temel dayanak noktası olan bilimsel altyapıyı kazandırmıştır. Millingen’in ilk görev yeri Cenova’daki İskoç Kilisesi’dir. Alexander van Millingen daha sonra İstanbul’a gelmiş, Robert Kolej’de uzun yıllar tarih dersi vermiştir. Rum cemaatinin Péra’da kurduğu Elinikos Filoloikos Silogos Konstantinopoeos derneğine üye olmuş ve İstanbul’un Bizans dönemi topoğrafyası üzerine yaptığı çalışmaları derneğin yıllıklarında yayımlanmıştır. Millingen’in Bizans topoğrafyası üzerine yazdığı ilk büyük eser bu kitaptır. İstanbul’un kara ve deniz surlarının incelendiği bu eserde pek çok çizim ve fotoğraf da yer almaktadır. İstanbul’un surları, sur kapıları ve tarihi anıtları hakkındaki eser, meraklıların ve araştırmacıların güvenle kullanabileceği bir başvuru kitabı olarak değer taşımaktadır. Teodosius Duvarları, Tekfur Sarayı, Manuel Kommenus Duvarı, Isaac Angelus Kulesi, Anemas Zindanı, Heraklitus Duvarı, Haliç çevresindeki duvarlar, Marmara Denizi çevresindeki duvarlar ve limanlar ve Anastasia Duvarı’nın ele alındığı eser pek çok resim, plan, şema ve çizimle zenginleştirilmiştir.