1914 Album de la Guerre Generale Livraison 3 (1.Dünya Savaşı Harb-ı Umumi Panoraması) Constantinople, Librarie Militaire Hilmi, tüm sayfaları resimli, 14 sayfa, 37x25 cm