Medical History

İstanbul (Constantinople) Ward in Tach Kishla Hospital (Taşkışla Hastanesi) Prisoners Camps: Turkey No:5 (Uluslararası Kızılhaç komitesi tarafından bastırılmıştır)