Military - War

Mısır (Egypt) Seydibeşir Kuveysna Osmani Useray-i Harbiye Esir Kampında Osmanlı askerler