Military - War

Atatürk yaveri Binbaşı Rüsuhi (Savaşçı) bey ile (Ankara) Marmara Köşk' ünde dinlenirken