Lübnan - Beyrut (Lebanon - Beyrouth) A. Scavo & Fils fotoğrafçı soğuk damgalı, Benito Mussolini dönemi İtalyan erkek okulu din adamları ve öğretmenler topluluğu, 35x30 cm