1907 Osmanlı dönemi Ali Rıza Efendiye verilen yüzbaşılık terfi beratı, 40x19 cm