Military - War

1912-13 Balkan Savaşı, Nazım Paşa, Hadımköy'de toplu mezarlar, çikolata kartı 10x7 cm