Military - War

Edirne Dar-ül harekatında Vech-i Tahşidi Müş'ir Levha; Edirne Kalesinde - Kırcaali Müfrezesi - Dimetoka Fırkası - Vize Müfrezesi - 3.Kolordu; Kırklareli Çorlu Babaeski Dimetoka / Mıntıka-ı temci (Yenice - Hasköy) hattı ile gerisi, 46x18 cm