1925 Servet-i Fünun mecmuası Ankara'da eski vesait-i nakliye ve eski pazar yeri görsel kapaklı, 16 sayfa (pages)