“Bir Zamanlar İzmir” Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu’ndan Kartpostallar ve Vital Cuinet’in istatistikleri ve anlatımlarıyla, 166 sayfa (Pages)
Bir Zamanlar Yayıncılık” , Editör: Osman Köker (2009)
Kullanılmamış.