Military / War

Cennetmekan Sultan Selim Han-ı evvel hazretlerinin Mısır’ı fethi ( Editör: Max Fruchtermann , No: S 8 )