Adakale (Greece) Türk sokağı / 1968’de baraj yapımı sonrası su altında kalan Tuna nehri üzerinde bir ada