Armenian Church

Diarbekir - Diyarbakır’ın 1914 yılından önce doğu yönünden, Yeni Kapı civarından görünümü.
Ortadaki büyük kule Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin çan kulesidir.
Editör : Wattar Freres