Çanakkale - Souvenir des Dardanelles -Cimetiére de Sedd-ul-Bahr” Sedd-ul-Bahr mezarlığı (10 X 14,5 cm)