Bagdad Railway History

Anadolu Bağdat Demiryolları - Şimendifer Cemiyeti yazılı çok nadir fotoğraf 16x13 cm