1926 Asri Hafta dergisi, Muhterem başvekilimiz İsmet Paşa (İnönü) hazretleri kapaklı, 12 sayfa, 50x32 cm