1747 CHISHULL EDMUND - Travels in Turkey and Back to England, printed by W.Bowyer

First Edition (1.Baskı) 192 sayfa (Pages) 35x22 cm.
Orijinal dönem cildi, kapak sayfası tamir görnüştür (First page restorated)

Edmund Chishull, İzmir'de (Smyrne) 1698 ve 1902 tarihleri arasında Papazdı.Yazar kitapta; mektup türünde gezdikleri yerleri anlatıyor. Daha çok Batı Anadolu ve Hristiyanlık için ehhemiyetli yerleri anlatmış. Yazar, eski kaynaklarda ve seyahatnamelerde anlatılanlarla kendi gördüklerini kıyaslıyor. Osmanlıdan ziyade Hristiyan ve ortodoks Hristiyanlardan ve onların hurafelerinden bahsediyor. Sık sık okuduğu yazıtlardan bahsediyor ve çoğunu da mektuplara aynen alıyor. Yazarın gezdiği yerler antik harabeler, Efes, İzmir, Manisa, Edirne, İstanbul gibi merkezlerdir.Kendisine refaket edenlerle beraber bazen tabiat yürüyüşüne çıkıyor bazen de cami, kilise gibi yerleri tasvir ediyor. Eski Yunan mitolojisine, yunan ve latin tarihine sıkça atıflarda bulunuyor. Kendisi İngiliz ve katolik olduğu için gezdiği yerlerdeki ortodoks azınlıkları bazen tenkit edip alaya alıyor. Fakat gördüğü misafirperverliği reddetmiyor, minnetarlığını ifade ediyor.Bu eser 1700'lerde Batı Anadolu, Trakya, İstanbul gibi yerlerdeki zamanın anlayışına, mekanın durumuna ışık tutuyor.

Edmund Chishull was chaplain, based at Smyrne, to the Levant Company factory from 1698 to 1702. Published posthumously from his diary, the work contains accounts of journeys he undertook to Ionia, the Troad, Constantinople, Andrinople (Edirne) and Ephesus.

Starting Bid: 10,000 TL